KOMUNIKAT ADMINISTRATORA

Drodzy Użytkownicy!

Informuję, że powstał dla Was nowy portal parafialny. W związku z tym stara witryna została przeniesiona pod subdomenę old, a w niedługim czasie zostanie całkowicie zamknięta.

Administrator

  • Kościół parafialny w Łężkowicach.
  • Ołtarz.
  • Figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Historia kościoła i parafii w Łężkowicach
Źródło: Kronika Parafii Łężkowice.Rok 1919.

Od dawna odczuwano potrzebę kościoła w parafii Chełmskiej za Rabą. Trudny dostęp, wylewy rzeki, błota jesienne utrudniały udział w nabożeństwach, dlatego też wiele ludzi, szczególnie starszych nie mogło spełnić swych obowiązków religijnych. Wreszcie wojna światowa 1914-1918 i zepsucie w ślad za nią kroczące dopełniły miary, że Ks. Biskup tarnowski Dr Leon Wałęga, twórca wielu kościołów filialnych zdecydował się na postawienie kościoła i oddzielenie 3 wsi za wodą pozostających tj. Książnic, Łężkowic i Targowiska.

 

Pierwszy Proboszcz.

Ks. Biskup Leon Wałęga z myślą o budowie kościoła przeznaczył mnie (ks. Władysława Lalika) na wikariusza do Chełmu od 1.08.1919 r. Wiedząc jednak, z Chełmu do niczego zabrać się nie będzie można, polecił mi przenieść się z Chełmu do Łężkowic, celem rozpoczęcia budowy kościoła. Ponieważ nigdzie odpowiedniego mieszkania nie było pan Jan Wykowski i jego szlachetna małżonka Wilhelmina z Reissów przyjęli mnie na mieszkanie, odstępując jeden pokój, gdzie przebywałem od 4.09.1919 r. do 4.06.1922 r. dokąd nie wprowadziłem się do nowo wybudowanej z drzewa plebanii.

 

Pierwsze Msze św. w Łężkowicach.

Stało sobie w środku wsi Łężkowice odwieczne, stare karczmisko, gdzie Żydzi  dość grosza za wódkę zebrali, gdzie tyle muzyk, tańców i zgorszeń się odbywało, tam z powodu braku innego miejsca, powyjmowano ściany, oczyszczono, ustawiono prowizoryczny ołtarz, poświęcono uroczyście w obecności ks. dziekana Sękowskiego i kilku księży. Ciasne to było i niskie, lecz mimo to 2 Msze św. w każdą niedzielę i święto odprawiano. Tak przez pełne dwa i pół roku odprawiano nabożeństwa dokąd nie wprowadzono się szczęśliwie do nowo wybudowanego kościoła.

 

Budowa kościoła.

Z zadatków otrzymanych za grunt, innego bowiem funduszu nie było, zadatkowano 300 tysięcy cegły w Miejskich Zakładach Ceramicznych w Krakowie. Sprowadzono 8 wagonów wapna na budowę nowego kościoła.
Zaproszono p. Dr Jana Zubrzyckiego ze Lwowa architekta by wykonał plany kościoła.
W kwietniu 1920 r. po Świętach Wielkanocnych przybył z Radomyśla nad Sanem majster p. Józef Geneja i zaczęto kopać fundamenty pod kościół, głębokie na 1,90 m., szerokie na 1,10 m. Fundamenty kopano darmo ludźmi wyznaczonymi przez gminy. Wybrano komitet budowy składający się z 24 ludzi. W czerwcu 1920 r. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. dziekana Andrzeja Sękowskiego. Z początku 10 murarzy z Jadownik, potem 12 - 14 przy energii majstra potrafiło do 1 października 1920 r. wyciągnąć mury kościoła. Na wiosnę 1921 r. z nowym zapałem zabraliśmy się do roboty sklepień, żeber i tynkowania kościoła. Posadzkę wprawiono w kościele własnej roboty, cementową, robioną w formach. Na jesieni 1921 r. prace przy budowie kościoła dobiegły końca.

 

Poświęcenie kościoła.

Dnia 23 października 1921 r. odbyło się uroczyste poświecenie nowego kościoła i przeniesienie Pana Jezusa z kaplicy tzw. karczmy do nowego przybytku. Uproszony Ks. Biskup Dr Leon Wałęga raczył przyjechać na to poświęcenie.
Ks. Biskup zamieszkał we dworze Pana Jana Wykowskiego. Wieczór była spowiedź w starej kaplicy. Ks. Biskup też spowiadał do 9 wieczór. Prawie cała parafia się wyspowiadała. Rano w asyście księży odbyło się poświęcenie kościoła dokonane przez Ks. Biskupa i konsekracja ołtarza. Tysiące narodu z okolicy zeszło się na tę rzadką uroczystość. Księży było przeszło 20. Po poświęceniu kościoła Ks. Dziekan Andrzej Sękowski wśród salw armatnich wprowadził w uroczystej procesji Pana Jezusa ze starej kaplicy do nowego przybytku. Zabrzmiało uroczyste "Gloria" pod niebiosa, przebiło sklepienia i popłynęło hen ku górze na znak, że tu chwała Bogu przez wieki rozbrzmiewać będzie.

Poświęcenie dzwonów.

Dzięki staraniom ks. Józefa Motyki następcy ks. Lalika wykonano w fabryce Schwabego w Białej 3 dzwony. Dzwony wykonano i poświęcono z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości. Poświęcenie przy licznym udziale parafian i księży odbyło się dnia 29 grudnia 1929 roku.

organy

Ks. proboszcz Józef Motyka w roku 1958 mógł cieszyć się bo jego starania zostały uwieńczone wybudowanymi w kościele w Łężkowicach 16 głosowymi organami. Organy wybudowała firma Biernackiego. Parafianie składali ofiary co potwierdzają umieszczone na tablicy gwoździe. Organy zostały gruntownie wyremontowane w roku 2014 przez Grzegorza Stawowego z Woli Baranowskiej. Starania o remont podjął ks. proboszcz Adam Sztaba.

Malowanie kościoła.

Paweł Mika z Krakowa wykonał piękną figuralną i ornamentalną polichromię kościoła według przygotowanego przez jego zespół  projektu w roku 1961. Prace zostały wykonane dzięki staraniom ks. proboszcza Edwarda Lisa.

Odwodnienie kościoła.

Latem 1964 r. przeprowadzono odwodnienie kościoła i placu przy kościele.

Ogrodzenie kościoła.

Staraniem ks. proboszcza Edwarda Lisa w roku 1963 zostało wykonane ogrodzenie wokół kościoła.

Przedsionek

Ks. proboszcz Konstanty Cabaj podjął staranie aby w kościele zainstalować przedsionek ze szkła i stali, oraz podwójne okna w kościele. Prace wykonano w 1967 roku.

Dzwonnica i nowe dzwony.

W roku 1972 zostały wykonane dwa nowe dzwony w firmie Felczyńskiego w Przemyślu i umieszczono na nowowybudowanej dzwonnicy z cegły i zbrojonego betonu.

kaplica w Targowisku

W roku 1984/85 została wybudowana kaplica katechetyczna pod wezwaniem św. Łukasza staraniem mieszkańców Targowiska oraz ks. proboszcza Władysława Mikulskiego. Obecnie odbywa się tam w soboty niedzielna Msza św. i okolicznościowe nabożeństwa.

nowa plebania

20 czerwca 1993 roku została poświęcona w czasie odpustu parafialnego nowa plebania przez ks. Biskupa Józefa Gucwę. Plebania została zaprojektowana przez architektów Kępę i Langerową z Bochni. Prace nadzorował inż. Karol Jachym. Plebania budowana najpierw jako dom parafialny została oddane do użytku staraniem ks. proboszcza Adama Sztaby i parafian.

nowe ogrzewanie kościoła

W roku 1999 wykonane zostało nowe, nawiewne zasilane gazem ogrzewanie kościoła. Prace wykonała firma inż. P.Piechnika z Grybowa.

Droga Krzyżowa.

Do kościoła w Łężkowicach zostały wykonane techniką olejną na płótnie nowe obrazy drogi krzyżowej. Prace wykonał artysta malarz absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie Anatolij Czegodajew z Ukrainy. Inspiracją była droga krzyżowa z kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie wykonana przez Józefa Meheffera czołowego malarza Młodej Polski. 

malowanie kościoła

W 2000 roku zostało gruntownie odnowiona i uzupełniona zniszczona polichromia kościoła. Zostały też odnowione ołtarze, ambona oraz uzupełnione ubytki i zniszczenia. Prace wykonał Andrzej Chruślicki i jego ekipa. Prace trwały kilka miesięcy.

ołtarz i posadzka

Na całej powierzchni kościoła z wyjątkiem prezbiterium została położona granitowa posadzka w roku 2003. Płyty przygotowała firma P. Grochota z Niepołomic a prace przy położeniu płyt wykonał Zbigniew Świętek z Targowiska. W roku 2004 został zamontowany nowy ołtarz z włoskiego marmuru wykonany przez firmę Marmo, Krzysztofa Monety z Bochni. Wykonana została też nowa posadzka w prezbiterium i zakrystii z marmuru włoskiego. Projekt ołtarza, ambony i posadzki został wykonany przez Panią artystkę architekt Bogdanę Drwal z Tarnowa. Starania by prace zostały wykonane sprawnie i solidnie podjął ks. proboszcz Adam Sztaba oraz Rada Parafialna.

kaplica cmentarna

Kaplica cmentarna została gruntownie wyremontowana roku 2002. W kaplicy została zamontowana chłodnia w której można przechowywać dwie trumny.

nowe ławki

W roku 2005 zostały wykonane nowe dębowe ławki do kościoła przez firmę Parmax z Książnic. Ławki zostały zaprojektowane przez Panią Bogdanę Drwal. Wykonane też nowe fotela dla celebransa i asysty. W kościele zostały też zamontowane nowe drzwi dębowe według projektu Pani Bogdany Drwal wykonała firma Parmax.

nowe schody

W maju i czerwcu 2007 roku zostały wykonane nowe granitowe schody przez firmę Pana Monety. Projekt schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych wykonał mgr inż. Grzegorz Jachym z Bochni. Barierki ze stali nierdzewnej wykonała firma Kominus z Łężkowic.

parking

Koło kościoła i dawnych budynków gospodarczych został wykonany nowy parking dla przyjeżdżających samochodami do kościoła. Prace zostały wykonane przez firmę Mariusza Wajdy z Targowiska. Została też położona nowa betonowa kostka koło kościoła. Prace zostały wykonane w 2008 r.

system multimedialny

W roku 2013 został zainstalowany system multimedialny, który ułatwia prowadzenie śpiewu i lepsze uczestnictwo w liturgii. System składa się z komputera, laptopa i 7 monitorów. Sygnały przekazywane są drogą radiową.

monitoring

W 2015 r. w kościele został wykonany monitoring. System składa się z 13 kamer, nagrywarki i przekaźników połączony z automatycznym oświetleniem na cmentarzu. Kamery zostały zainstalowane w kościele,  na parkingach, na plebanii, oraz na cmentarzu.  Celem zainstalowania tych urządzeń była troska ks. proboszcza Adama Sztaby i parafian aby podnieść bezpieczeństwo. Prace projektowe i instalacyjne wykonał Bogusław Babraj z Targowiska.

dom parafialny

W roku ŚDM i pielgrzymki papieża Franciszka 2016  podjęto intensywne prace przy budynku gospodarczym aby przygotować go do celów duszpasterskich. Budynek był wykorzystany w czasie ŚDM.  Parafia gościła pielgrzymów z Włoch z Mediolanu i okolic w liczbie ponad 800 osób. Budynek obecnie służy ministrantom, lektorom, młodzieży i  DSM. Budynek został ocieplony, otrzymał nową elewację, zostały urządzone sale, sanitariaty, prysznice i pokój gościnny.

  

 PROBOSZCZOWIE W ŁĘŻKOWICACH

1. Ks. Władysław Lalik 1919 - 1926

2. Ks. Józef Motyka 1926 - 1961

3. Ks. Edward Lis 1961 - 1966

4. Ks. Konstanty Cabaj 1966 - 1984

5. Ks. Władysław Mikulski 1984 - 1985

6. Ks. Adam Sztaba 1985 - 2017

7. Ks. Krzysztof Cwenar 2017 -

Inwestycje w parafii Łężkowice 1985 – 2017.

1985 - od listopada – nowe kinkiety w kościele, remont oświetlenia, remont instalacji elektrycznych i prace remontowe na plebanii.

1986 -  do zakrystii  2 szafy dębowe, chodnik do kościoła, remont dachu nad zakrystią, posadzka w kaplicy w Targowisku, tynkowanie kaplicy, przeszklone drzwi w kaplicy; projekt wnętra kaplicy B. Drwal.

1987 – powiększenie i ogrodzenie  cmentarza, wykonanie gablot metalowych do kościoła, zakup elementów na ogrodzenie  cmentarza.

1988 – remonty na starej plebanii, obicie deskami, remont chrzcielnicy, zabezpieczenie  stropu kaplicy, zakupiono materiał na budowę nowego domu parafialnego, obecnie plebanii.

1989 -  rozpoczęcie budowy domu parafialnego;  wykonano fundamenty i podpiwniczenie.

1990 – budowa domu parafialnego, wykonano parter, poddasze, dach i instalacje wodną  i kanalizacyjną.

1991 – dalsze prace przy domu parafialnym;  została wykonana stolarka, okna drzwi, tynki wewnętrzne, wylewki.

1992 – dalsze prace przy domu parafialnym, posadzka, schody, parkiet.

1993-  nowe obrazy drogi krzyżowej według wzoru Józefa Mehoffera z kościoła Franciszkanów w Krakowie wykonał Antolij  Czegodajew.

1994  - zostały wykonane nowe garaże obok domu parafialnego, zakupiono nową monstrancje , wykonano nowy grobowiec granitowy dla księży do którego przeniesiono ciało ks. Cabaja.

1995 – został wykonany nowy ołtarz do kaplicy w Targowisku, oraz ławki.

1996 -  nowy krzyż na cmentarzu, utwardzenie alejek na cmentarzu, zakup mikrofonów bezprzewodowych, nowe poręcza przy wejściu do kościoła.

1997 -  remont organów kościelnych,  odnowienie żyrandoli, wiecznej lampki, nowe pancerne tabernakulum , malowanie ogrodzenia cmentarza.

1998 – remont dachu kościoła, nowe rynny, wykonano toalety w budynku parafialnym dla przychodzących do kościoła.

1999 – nowe nawiewne ogrzewanie kościoła wykonała firma P. Piechnika z Grybowa, nowy kielich, puszka, ornaty, nowe tabernakulum do kaplicy w Targowisku.

2000 – malowanie całego kościoła, zachowano dotychczasowe malowidła, odnowiono i  pozłocono ołtarze, odnowiono ławki i konfesjonały.

2001 – nowe zewnętrzne oświetlenie kościoła, nowy krzyż misyjny, ławki przy ścianach, nowe figury do szopki.

2002 – odnowienie kaplicy cmentarnej, zainstalowano urządzenia do chłodni na 2 trumny.

2003 – nowa posadzka granitowa do kościoła, płyty przygotowała firma P. Grochota z Niepołomic, położone na starej betonowej posadzce. Nowe nagłośnienie  wykonane przez firmę Orion z Krakowa.

2004 – nowy ołtarz marmurowy, ambona, posadzka marmurowa w prezbiterium wykonała firma Marmo, P. Monety z Bochni według projektu B. Drwal z Tarnowa. Nagłośnienie zewnętrzne kościoła.

2005 – nowe ławki dębowe do kościoła wykonała firma Parmax z Książnic, projekt B. Drwal ,  remont i malowanie dachu na kaplicy w Targowisku,  instalacja alarmu w kościele, wykonano dojazd  z kostki betonowej do plebanii.

2006 – wykonano fotele dla celebransa i asysty w prezbiterium, rozpoczęto prace przy przebudowie budynku gospodarczego. /stodoła/

2007 – remont zakrystii, nowa posadzka, nowe szafy, malowanie ogrodzenia kościoła, nowe granitowe schody wejściowe do kościoła proj. Inż. Jachym z Bochni.

2008 -  obcinka drzew koło kościoła,  wykonanie dużego parkingu miedzy kościołem a budynkami gospodarczymi  przez firmę Trans – Mar z Targowiska, częściowy remont organów.

2009 – wymiana na nowe urządzeń sterujących dzwonami, oświetleniem, remont instalacji elektrycznej w kościele, prace przy budynku gospodarczym; instalacja wodna, kanalizacyjna.

2010 – nowe drzwi wejściowe do kościoła wykonała firma Parmax  z Książnic. Wymiana instalacji grzewczej  na plebanii .

2011 – dalsze prace przy budynku gospodarczym, uzupełnienie nagłośnienia na zewnątrz kościoła, nowe nagłośnienie do kaplicy w Targowisku.

2012 -  gruntowny remont organów wykonał P. Grzegorz Stawowy z Woli Baranowskie j ze swoimi pracownikami. Remont trwał kilka miesięcy.

2013 – system multimedialny w kościele, ekrany, komputer, urządzenia sterujące, Remont pieców grzewczych.

2014- instalacja odwadniająca wokół cmentarza parafialnego, nowe nagłośnienie przenośne, odnowienie kaplicy w Targowisku, nowa nadstawa ołtarzowa.

2015 – monitoring w kościele, na cmentarzu i na plebanii wykonał Bogusław Babraj z Targowiska.

2016 – przebudowa budynku gospodarczego, ocieplenie budynku, okna, wylewki, urządzenie pokoju gościnnego, wykonała firma Książbud, zakup urządzenia do uzdatniania wody na plebanii.

2017 – odnowienie zabytkowej  monstrancji i dwóch puszek, uzupełnienie kostką betonową i utwardzenie dojazdu do plebanii oraz na parking.